REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI NUTRICOR 1 iunie 2020
Concursul este organizat de Nutricor Business SRL, detinatoarea magazinului online Nutricor.ro. Tragerea la sorti se va face imediat dupa inchiderea concursului, pe baza numerelor de comanda emise catre fiecare participant, in mod electronic, prin folosirea platformei www.tragerilasorti.ro .
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al Concursului Nutricor disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook – Magazin Nutricor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament, vor fi comunicate catre public, prin publicarea pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook – Magazin Nutricor cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
Participantii la concurs pot fi persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care accepta conditiile prezentului Regulament.
Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa comande din magazinul online Nutricor.ro, in perioada derularii concursului, produse in valoare de minim 200 lei. Cheltuielile de transport nu fac parte din pretul produselor. Participantii trebuie sa completeze datele de identificare solicitate de magazinul online nutricor.ro la inscrierea lor pe website si sa finalizeze comanda. Premiile sunt reprezentate de 50 pachete cu produse din categoria Leacuri Romanesti. In termen de 5 zile dupa anuntarea castigatorilor pe www.tragerilasorti.ro si www.nutricor.ro , acestia vor fi informati telefonic.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea concursului. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare, pana la data de 3 iunie 2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data, nu vor fi luate in considerare.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante pentru comanda si comunicare (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon).
Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. Inscrierea in concurs pe alte platforme decat in maniera prevazuta in acest prezent regulament ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
3. Reclamatiile referitoare la premiile castigate, acestea fiind produse noi, sigilate;
4. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a MD Nutrea SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursurilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care acest aspect nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Rezultate 03.06.2020:

Participanti eligibili 42.

Pentru ca numarul de premii a fost 50, mai multe ca numarul de participanti, nu s-a mai procedat la tragerea la sorti, premiile fiind distribuite participatilor eligibili.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI NUTRICOR 1 – 31 OCTOMBRIE 2017
Concursul este organizat de Nutricor Business SRL, detinatoarea magazinului online Nutricor.ro. Tragerea la sorti se va face imediat dupa inchiderea concursului, pe baza numerelor de factura emise catre fiecare participant, in mod electronic, prin folosirea platformei www.tragerilasorti.ro .
Perioada de desfasurare a concursului este 1 OCTOMBRIE 2017, ora 8:00 AM – 31 OCTOMBRIE 2017, ora 4:00 PM.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al Concursului Nutricor disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook – Magazin nutritie clinica si cosmetice speciale pentru pacienti Nutricor.ro
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament, vor fi comunicate catre public, prin publicarea pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook – Magazin nutritie clinica si cosmetice speciale pentru pacienti Nutricor.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
Participantii la concurs pot fi persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care accepta conditiile prezentului Regulament.
Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa comande din magazinul online Nutricor.ro, in perioada derularii concursului, produse in valoare de minim 100 lei. Cheltuielile de transport nu fac parte din pretul produselor. Participantii trebuie sa completeze datele de identificare solicitate de magazinul online nutricor.ro la inscrierea lor pe website si sa finalizeze comanda. Produsele comandate se achita prin Ramburs. Premiile sunt reprezentate de 3 pachete cu produse de ingrijire, in valoare de 200 de lei. Concursul va avea 3 castigatori. In termen de 10 zile dupa anuntarea castigatorilor pe www.tragerilasorti.ro si www.nutricor.ro , acestia vor fi informati telefonic.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea concursului. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare, pana la data de 9 noiembrie 2017 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data, nu vor fi luate in considerare.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon).
Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. Inscrierea in concurs pe alte platforme decat in maniera prevazuta in acest prezent regulament ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, acestea fiind produse noi, sigilate;
4. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Nutricor Business SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursurilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care acest aspect nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Castigatorii Concursului Nutricor 1 – 31 Octombrie 2017 sunt:

  1. Veronica Iosif din Albesti, Jud. Mures cu comanda plasata pe data de 31.10.2017

2. Roxana Ciovarta din Voluntari, Jud. Ilfov, cu comanda plasata pe data de 25.10.2017

3. Marian Posaceanu din Constanta, Jud. Constanta, cu comanda plasata pe data de 31.10.2017

Tragerea la sorti poate fi vizualizata la urmatorul link: https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/7351-concursul-nutricor-octombrie-2017/castigatori.html

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI NUTRICOR 1 – 31 OCTOMBRIE 2016

Concursul este organizat de SC Nutricor Business SRL, detinatoarea magazinului online Nutricor.ro. Tragerea la sorti se va face imediat dupa inchiderea concursului, pe baza numerelor de factura emise catre fiecare participant, in mod electronic, prin folosirea platformei www.tragerilasorti.ro .

Perioada de desfasurare a concursului este 1 OCTOMBRIE 2016, ora 8:00 AM – 31 OCTOMBRIE 2016, ora 4:00 PM.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului Nutricor disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor.ro – https://ro-ro.facebook.com/nutricor/posts/1226695480734745

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament, vor fi comunicate catre public, prin publicarea pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor https://ro-ro.facebook.com/nutricor/posts/1226695480734745 cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Participantii la concurs pot fi persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care accepta conditiile prezentului Regulament.

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa comande din magazinul online Nutricor.ro, in perioada derularii concursului, produse in valoare de minim 50 lei. Cheltuielile de transport nu fac parte din pretul produselor.  Participantii trebuie sa completeze datele de identificare solicitate de magazinul online nutricor.ro la inscrierea lor pe website si sa finalizeze comanda. Produsele comandate se achita prin Ramburs. Premiul consta in acoperirea de catre SC Nutricor Business SRL a costurilor cu serviciile medicale in valoare de 200 lei prin plata acestei sume direct clinicii medicale unde doreste sa mearga castigatorul. In termen de 10 zile dupa anuntarea castigatorului, acesta va fi informat telefonic ca poate sa programeze serviciile medicale de care doreste sa beneficieze, la clinica unde doreste sa mearga. Dupa efectuarea programarii, reprezentantul SC Nutricor Business SRL va lua legatura cu clinica respectiva si va achita suma de 200 lei pentru serviciile castigatorului Concursului Nutricor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea concursului. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare, pana la data de 9 noiembrie 2016 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data, nu vor fi luate in considerare.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon).

Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Inscrierea in concurs pe alte platforme decat in maniera prevazuta in acest prezent regulament ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, acesta fiind un produs nou, sigilat;

4. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC Nutricor Business SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursurilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

SC Nutricor Business SRL. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 759 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”).  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.  Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care acest aspect nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Castigatoarea Concursului Nutricor 1 – 31 Octombrie 2016 este Dna. Daniela Redinciuc din Hunedoara, cu comanda plasata pe data de 03.10.2016. Tragerea la sorti poate fi vizualizata la urmatorul link: https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/5776-concursul-nutricor-1-31-octombrie-2016/castigatori.html.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI NUTRICOR 1 – 31 IULIE 2016

Concursul este organizat de SC Nutricor Business SRL, detinatoarea magazinului online Nutricor.ro. Tragerea la sorti se va face imediat dupa inchiderea concursului, pe baza numerelor de factura emise catre fiecare participant, in mod electronic, prin folosirea platformei www.tragerilasorti.ro .

Perioada de desfasurare a concursului este 1 IULIE 2016, ora 8:00 AM – 31 IULIE 2016, ora 4:00 PM.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului Nutricor disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor.ro – https://ro-ro.facebook.com/nutricor/posts/1226695480734745.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament, vor fi comunicate catre public, prin publicarea pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor https://ro-ro.facebook.com/nutricor/posts/1226695480734745 cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Participantii la concurs pot fi persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care accepta conditiile prezentului Regulament.

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa comande din magazinul online Nutricor.ro, in perioada derularii concursului, produse in valoare de minim 50 lei. Cheltuielile de transport nu fac parte din pretul produselor.  Participantii trebuie sa completeze datele de identificare solicitate de magazinul online nutricor.ro la inscrierea lor pe website si sa finalizeze comanda. Produsele comandate se achita prin Ramburs. Premiul consta in acoperirea de catre SC Nutricor Business SRL a costurilor cu serviciile medicale in valoare de 150 lei prin plata acestei sume direct clinicii medicale unde doreste sa mearga castigatorul. In termen de 10 zile dupa anuntarea castigatorului, acesta va fi informat telefonic ca poate sa programeze serviciile medicale de care doreste sa beneficieze, la clinica unde doreste sa mearga. Dupa efectuarea programarii, reprezentantul SC Nutricor Business SRL va lua legatura cu clinica respectiva si va achita suma de 150 lei pentru serviciile castigatorului Concursului Nutricor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea concursului. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare, pana la data de 9 august 2016 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data, nu vor fi luate in considerare.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon).

Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Inscrierea in concurs pe alte platforme decat in maniera prevazuta in acest prezent regulament ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, acesta fiind un produs nou, sigilat;

4. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC Nutricor Business SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursurilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

SC Nutricor Business SRL. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 759 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”).  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.  Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care acest aspect nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Castigatoarea Concursului Nutricor 1 – 31 Iulie 2016 este Dna. Carmen Casaneanu din Bacau, cu comanda plasata pe data de 06.07.2016. Tragerea la sorti poate fi vizualizata la urmatorul link: https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/5506-concursul-nutricor-1-31-iulie-2016/castigatori.html

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI NUTRICOR 1 – 31 MARTIE 2016

Concursul este organizat de SC Nutricor Business SRL, detinatoarea magazinului online Nutricor.ro. Tragerea la sorti se va face imediat dupa inchiderea concursului, pe baza numerelor de factura emise catre fiecare participant, in mod electronic, prin folosirea platformei www.tragerilasorti.ro .

Perioada de desfasurare a concursului este 1 MARTIE 2016, ora 8:00 AM – 31 MARTIE 2016, ora 4:00 PM.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului Nutricor disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor.ro – https://www.facebook.com/events/588698637952903/

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament, vor fi comunicate catre public, prin publicarea pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor https://www.facebook.com/events/588698637952903/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Participantii la concurs pot fi persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care accepta conditiile prezentului Regulament.

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa comande din magazinul online Nutricor.ro, in perioada derularii concursului, produse in valoare de minim 50 lei. Cheltuielile de transport nu fac parte din pretul produselor.  Participantii trebuie sa completeze datele de identificare solicitate de magazinul online nutricor.ro la inscrierea lor pe website si sa finalizeze comanda. Produsele comandate se achita prin Ramburs. Premiul este reprezentat de un aparat electrocasnic, respectiv Razatoare si feliator Russell Hobbs 20345-56 care va fi oferit participantului ales castigator in mod gratuit, in termen de 10 zile, dupa solutionarea eventualelor contestatii.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea concursului. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare, pana la data de 5 aprilie 2016 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data, nu vor fi luate in considerare.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon).

Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Inscrierea in concurs pe alte platforme decat in maniera prevazuta in acest prezent regulament ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, acesta fiind un produs nou, sigilat;

4. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC Nutricor Business SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursurilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

SC Nutricor Business SRL. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 759 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”).  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.  Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care acest aspect nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Castigatoarea Concursului Nutricor 1 – 31 Martie 2016 este Dna. Cirligeanu Maria Carmen din Suceava, cu comanda plasata pe data de 28.03.2016. Tragerea la sorti poate fi vizualizata la urmatorul link: https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/5035-concursul-nutricor-1-31-martie-2016/castigatori.html, pe website-ul “Trageri la sorti”.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI NUTRICOR 15 septembrie – 14 octombrie 2015

Concursul este organizat de SC Nutricor Business SRL, detinatoarea magazinului online Nutricor.ro. Tragerea la sorti se va face imediat dupa inchiderea concursului, pe baza numerelor de factura emise catre fiecare participant, in mod electronic, prin folosirea platformei www.tragerilasorti.ro .

Perioada de desfasurare a concursului este 15 septembrie 2015, ora 8:00 AM – 14 octombrie 2015, ora 4:00 PM.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului Nutricor disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor.ro – https://www.facebook.com/events/1012847515447800/

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament, vor fi comunicate catre public, prin publicarea pe website-ul www.nutricor.ro si pe pagina de Facebook a Concursului Nutricor https://www.facebook.com/events/1012847515447800/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Participantii la concurs pot fi persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care accepta conditiile prezentului Regulament.

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa comande din magazinul online Nutricor.ro, in perioada derularii concursului, produse in valoare de minim 50 lei. Cheltuielile de transport nu fac parte din pretul produselor.  Participantii trebuie sa completeze datele de identificare solicitate de magazinul online nutricor.ro la inscrierea lor pe website si sa finalizeze comanda prin respectarea celor 5 pasi ai comenzii. Produsele comandate se achita prin Ramburs. Premiul este reprezentat de un aparat electrocasnic, respectiv Blender Philips HR2100 care va fi oferit participantului ales castigator in mod gratuit, in termen de 10 zile, dupa solutionarea eventualelor contestatii.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea concursului. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare, pana la data de 19 octombrie 2015 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data, nu vor fi luate in considerare.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon).

Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Inscrierea in concurs pe alte platforme decat in maniera prevazuta in acest prezent regulament ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, acesta fiind un produs nou, sigilat;

4. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC Nutricor Business SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursurilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

SC Nutricor Business SRL. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 759 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”).  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.  Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care acest aspect nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Castigatoarea concursului este Dna. G. Galina, cu comanda plasata pe 14.10.2015 – https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/4410-castigator-concursul-nutricor-15-09-14-10-2015/castigatori.html